czwartek, 30 marca 2017
Imieniny: Amelii i Jana

30 marca 2017

Imieniny

  • Amelii i Jana

31 marca 2017

Imieniny

  • Balbiny i Gwidona

01 kwietnia 2017

Imieniny

  • Zbigniewa i Grażyny

02 kwietnia 2017

Imieniny

  • Franciszka i Władysława

Deklaracje, wzory wniosków

wtorek, 12.02.2013 09:17

Pobierz załączone pliki:

- Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

- Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pdf)

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (doc)

Zachęcamy do zapoznania się:

Rada Miasta

Wydziały

Jednostki

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013